#56: Jak skutecznie współdziałać dla osób starszych? – rozmowa z Janiną Piwowarczyk

Okładka podcastu NGO Stacja
NGO Stacja
#56: Jak skutecznie współdziałać dla osób starszych? - rozmowa z Janiną Piwowarczyk
Loading
/

To była bardzo ciekawa rozmowa. Jak mówi, Janina „Starość ma każdy zagwarantowaną„. Sam czas na emeryturze może być ciekawy i wartościowy. Z naciskiem na może. To, jak będzie wyglądało życie obecnych i przyszłych osób starszych zależy od wielu czynników. W rozmowie zastanawiamy się, jak mówić o osobach starszych, jak diagnozować ich potrzeby, jak działać dla osób starszych i… jak przeżyć starość.

Rozmówczyni porusza też kwestię upolitycznienia i „uprojektowienia” działań dla osób 60+. Zastanawiamy się też:

  • dlaczego w modelowych rozwiązaniach są tworzone enklawy dla osób starszych – kluby seniora,
  • jak prowadzić zajęcia dla osób starszych, aby nie przypominały tych dla dzieci,
  • jakie są mity i stereotypy o starości.

Na większość z zadanych pytań nie ma jednej, dobrej i właściwej odpowiedzi. Jednak rozmówczyni zachęca do zadawania pytań, bo dzięki temu stawiamy pierwszy krok do zmiany systemu.

Dodatkowe materiały

Przesłuchaj też nagrań o tym, jak wdrażać innowacje społeczne w organizacjach o t tym, jak prawidłowo przeprowadzić diagnozę potrzeb w projektach.

Gdy skończysz to posłuchaj też rozmowy o wolontariacie w różnych grupach wiekowych oraz o tym, jak możesz pozyskać wolontariuszy

Możesz też posłuchać odcinek praktycznego. W nim opowiadam o tym, jak wpisać wolontariat w projekt i jak pracować z „wolontariuszami projektowymi”.

W podcaście wykorzystano muzykę Purple Planet Music.

2 thoughts on “#56: Jak skutecznie współdziałać dla osób starszych? – rozmowa z Janiną Piwowarczyk

  • Bardzo uważnie wysłuchałam ciekawej rozmowy na temat postrzegani osób starszych w naszym społeczeństwie i zgadzam się z oceną tego problemu przez P. Janine Piwowarczyk.. Chciałabym jednocześnie przekazać swoje uwagi na temat projektów i programów adresowanych do seniorów , a podejmowanych przez organizacje NGO. Od 8 lat oceniam te projekty jako ekspert MRiPS w ramach Programów ASOS i AKTYWNi+. W każdej edycji mam niestety ten sam problem w zakresie oceny merytorycznej, dotyczący diagnozy potrzeb lokalnych społeczności osób starszych. W Programie AKTYWNI+ zostały wskazane 4 Priorytety, które powinny odpowiadać zaktualizowanym już potrzebom osób starszych , w tym : Partycypacja społeczna i Przygotowanie do starości. Niestety zdecydowana większość ofert konkursowych dotyczy jednego Priorytetu: Aktywność społeczna- czyt. spędzanie wolnego czasu. Oferenci w niewielkim stopniu włączają przyszłych beneficjentów w przygotowanie rzetelnej diagnozy ich potrzeb , co powinno być podstawą podejmowania działań przez organizacje piszące wnioski. Seniorzy powinni aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu ofert, a nie być tylko biernymi odbiorcami działań wskazanych przez wnioskodawców. Na tym powinno polegać aktywne zaangażowanie osób starszych jako podmiotów , co dobrze wybrzmiało w zaprezentowanej wyżej rozmowie.

    1. Dziękuję za mądry komentarz. Nie oceniam Aktywnych, ale też mam takie uczucie, że sporo wniosków jest robionych na bazie stereotypowego postrzegania potrzeb seniorów przez osoby młode.

  • Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *